Meer info over lifemaps, bouwstenen en raamwerk

Meer informatie over lifemaps, bouwstenen en raamwerk

Op deze pagina vind je achtergrondinformatie en lifemap toepassingen

Je zoekt hierin via de plussen óf via de zoekwoorden onderaan

Kom in contact en laat weten wat jouw wensen zijn voor doorontwikkeling van bestaande lifemap bouwstenen of de ontwikkeling van nieuwe. De ervaringen met co-creatie zijn steeds zeer positief

Klik open bij de +

+ LIFEMAPS ALS BASIS VOOR EEN TALENTONTWIKKELPROGRAMMA

lifemap-landkaart-karakter

Doel

Je krijgt jouw karakter scherper in beeld en word je jezelf ervan bewust hoe je over jouw eigenschappen denkt en voelt. Je reflecteert over je karakter in relatie tot levensgebieden zoals jezelf van binnen, relaties en werk. Je doet ideeën op om bewust met je karaktereigenschappen te werken voor de toekomst.

Toepassingen

  • Wanneer je zin hebt om je te oefenen om meer positiviteit naar jezelf toe te ontwikkelen
  • Wanneer je regelmatig ontevreden over jezelf bent, in conflicten verzeild raakt, gefrustreerd en boos bent of weerstand voelt of ondervindt, dan helpt deze lifemap je om gericht te onderzoeken op welke punten (eigenschappen) jij jezelf kunt ontwikkelen om de invloed van dit alles te verminderen
  • Wanneer je motivatie en concrete ideeën wil opdoen om jouw karaktereigenschappen bewuster in je leven in te zetten.

Inhoud

Met Landkaart Karakter ga je aan het werk met jouw karaktereigenschappen op basis van het ‘Periodiek systeem Big 5’ van karaktereigenschappen. In het besef dat je uniek bent en tegelijk een mens zoals alle anderen. Je bekijkt jezelf met een opbouwende blik, en neemt jouw ‘positieve’ en ‘minder positieve’ eigenschappen onder de loep. Je gaat na hoe je erover denkt en voelt, en onderzoekt waar je karaktereigenschappen in je leven naar voren komen. Je werkt met pool en tegenpool. Je gaat je eigenschappen waarderen. Je reflecteert over mogelijkheden om er eens anders mee om te gaan. Je maakt een samenvatting van je karakter naar levensgebieden.

Thema’s

Karakter, levensgebieden, prioriteiten,’ Big 5’, tweepolig, zelfonderzoek, positiviteit, MBTI, HBDI, Kernkwaliteiten, DISC, persoonlijkheid.

Informatie

  • Periodiek systeem Big Five.

Verwijzingen

  • Wanneer hieronder naar paragrafen of hoofdstukken wordt verwezen betreft dit het gratis online e-boek Een reis door je leven in 3 vragen op lifemaps.nl. Dit e-boek geeft de rode draad tussen alle onderstaande lifemaps. Het rijgt als het ware alle thema’s aaneen in een logisch samenhangend verhaal.
  • Wanneer er informatie wordt genoemd, betreft dit documenten over het onderwerp, die bij de betreffende lifemap worden gebruikt.

Load More