Meer info over lifemaps, bouwstenen en raamwerk

Meer informatie over lifemaps, bouwstenen en raamwerk

Op deze pagina vind je achtergrondinformatie en lifemap toepassingen

Je zoekt hierin via de plussen óf via de zoekwoorden onderaan

Kom in contact en laat weten wat jouw wensen zijn voor doorontwikkeling van bestaande lifemap bouwstenen of de ontwikkeling van nieuwe. De ervaringen met co-creatie zijn steeds zeer positief

Klik open bij de +

+ LIFEMAPS ALS BASIS VOOR EEN TALENTONTWIKKELPROGRAMMA

lifemap-landkaart-volwassen

Doel

Door je in jouw jeugd te verdiepen krijg je meer begrip voor jezelf. Door je eigen geschiedenis te onderzoeken, en nieuwe kennis over volwassenheid toe te passen, vind je gemakkelijker jouw weg.

Toepassingen

  • Wanneer je in jouw leven een check wil doen op hoe het ervoor staat met jouw basis
  • Wanneer je er klaar voor bent om jouw schaduwkant onder ogen te zien en helder wil krijgen waar je ballast kunt wegwerken.

Inhoud

Volwassen worden is een proces dat niet alleen aan leeftijd gebonden is J. Met Landkaart Volwassen ga je invloeden uit jouw persoonlijke opgroeigeschiedenis onderzoeken. Wat heb jij meegenomen van je ouders? Welke conclusies heb je als kind getrokken die van invloed zijn op je leven? Is er nog ballast die je hebt te verwerken? Je verdiept je in volwassenwording en brengt in beeld hoe het bij jou nu staat met jouw schaduwkant en volwassenheid. Je vindt concrete acties om jezelf in jouw volwassenheid te versterken.

Thema’s

Verwerken, seksualiteit, schaduwkant, volwassen, kindconclusies.

Informatie

  • Over volwassen zijn.

Verwijzingen

  • Wanneer hieronder naar paragrafen of hoofdstukken wordt verwezen betreft dit het gratis online e-boek Een reis door je leven in 3 vragen op lifemaps.nl. Dit e-boek geeft de rode draad tussen alle onderstaande lifemaps. Het rijgt als het ware alle thema’s aaneen in een logisch samenhangend verhaal.
  • Wanneer er informatie wordt genoemd, betreft dit documenten over het onderwerp, die bij de betreffende lifemap worden gebruikt.

Load More