Meer info over lifemaps, bouwstenen en raamwerk

Meer informatie over lifemaps, bouwstenen en raamwerk

Op deze pagina vind je achtergrondinformatie en lifemap toepassingen

Je zoekt hierin via de plussen óf via de zoekwoorden onderaan

Kom in contact en laat weten wat jouw wensen zijn voor doorontwikkeling van bestaande lifemap bouwstenen of de ontwikkeling van nieuwe. De ervaringen met co-creatie zijn steeds zeer positief

Klik open bij de +

+ STICKERVELLEN IN ZWART-WIT

De leven stickers vormen een verzameling thema’s waarin alles dat er in het persoonlijke leven speelt gevat kan worden. De structuur erachter en de gekozen thema’s zijn gebaseerd op inventarisatiewerk van de auteur. De leven stickers zijn complementair aan de ondernemen stickers. Ze omvatten de meer mensgebonden thema’s waar op de ondernemen stickers vooral thema’s van systeem, structuur en organisatie staan. Het boeiende van werken met de leven stickers is, dat dit mensen meteen op een ander been zet doordat deze stickers hen op een conceptueel niveau tillen – zonder dat ze daar iets voor hoeven doen. Op dit niveau kan werkelijk een overzicht van het hele leven worden gemaakt. Dit brengt vanzelf helderheid. Rode lijnen en verbanden worden zichtbaar. Het nadenken over de situatie of over de toekomst wordt vanzelfsprekend en vergemakkelijkt.

Lifemaps.NL Leven stickers 1 ZWLifemaps.NL Leven stickers 2 ZW

Load More