Meer info over lifemaps, bouwstenen en raamwerk

Meer informatie over lifemaps, bouwstenen en raamwerk

Op deze pagina vind je achtergrondinformatie en lifemap toepassingen

Je zoekt hierin via de plussen óf via de zoekwoorden onderaan

Kom in contact en laat weten wat jouw wensen zijn voor doorontwikkeling van bestaande lifemap bouwstenen of de ontwikkeling van nieuwe. De ervaringen met co-creatie zijn steeds zeer positief

Klik open bij de +

+ STICKERVELLEN IN ZWART-WIT

Op de ondernemen stickers staan thema’s uit het werkende leven.  Ze vormen een verzameling van aspecten van strategie en beleid, structureren en organiseren, besturing, bedrijfsvoering en processen tot aan politiek en maatschappij. Ze zijn breed toepasbaar: op een baan in de overheid, bedrijfsleven of voor een zelfstandig bestaan, bij vrijwilligerswerk of voor levenswerk. De structuur erachter en de gekozen thema’s zijn gebaseerd op inventarisatiewerk van de auteur.

De ondernemen stickers zijn complementair aan de leven stickers. De eerste omvatten vooral thema’s van systeem, structuur en organisatie en bij de leven stickers gaat het om de meer mensgebonden thema’s. Ondernemen stickers worden samen met leven stickers gebruikt, zodat de hele situatie, vraag of realiteit in beeld kan worden gebracht. Deze stickers tillen mensen meteen op een conceptueel niveau – zonder dat ze daar iets voor hoeven doen, weg uit de chaos en veelheid van alledag. Op dit niveau kan werkelijk een overzicht van het hele werkende leven worden gemaakt. Rode lijnen en verbanden worden zichtbaar. Het nadenken over ander perspectief, vernieuwing en de toekomst wordt vergemakkelijkt.

Load More