Meer info over lifemaps, bouwstenen en raamwerk

Meer informatie over lifemaps, bouwstenen en raamwerk

Op deze pagina vind je achtergrondinformatie en lifemap toepassingen

Je zoekt hierin via de plussen óf via de zoekwoorden onderaan

Kom in contact en laat weten wat jouw wensen zijn voor doorontwikkeling van bestaande lifemap bouwstenen of de ontwikkeling van nieuwe. De ervaringen met co-creatie zijn steeds zeer positief

Klik open bij de +

+ STICKERVELLEN IN ZWART-WIT

Elke situatie, verandering of project kent patronen. Een patroon is een – vaak als niet-functioneel ervaren – gewoonte, die tot stand komt in de wisselwerking tussen de betrokken mensen (en organisaties), de omstandigheden en gebeurtenissen. Wat de schaduwkant is voor een individu, zijn patronen voor samenwerken, vernieuwen, veranderen en cocreëren. Patronen hebben een remmend of tegenwerkend effect op creëren, maar het woord ‘onmogelijk’ komt er gelukkig niet in voor. De ervaring leert dat een creatie ook na vele omwegen toch nog tot stand kan komen – of – dat de omwegen zoveel hebben gekneed en op maat gemaakt, dat het mogelijk is om het project of de verandering in aangepaste vorm toch tot stand te brengen.

Patronen kunnen vaak langere tijd in een groep, team of organisatie sluimeren, en actief worden bij een ingrijpende verandering of gebeurtenis.  Ze betreffen vaak de onderstroom: emoties, overtuigingen, oningevulde wensen, conflicten of onopgeloste problemen. Met de patronen stickers wordt het mogelijk om boven tafel te krijgen wat er speelt, zonder dat dit persoonlijk wordt. Patronen bespreekbaar maken lucht op, maakt weer energie vrij en creëert de ruimte om te werken aan datgene wat beoogd wordt. Deze set stickers is tot stand gekomen op basis van een inventarisatie door de auteur.

Load More