Meer info over lifemaps, bouwstenen en raamwerk

Meer informatie over lifemaps, bouwstenen en raamwerk

Op deze pagina vind je achtergrondinformatie en lifemap toepassingen

Je zoekt hierin via de plussen óf via de zoekwoorden onderaan

Kom in contact en laat weten wat jouw wensen zijn voor doorontwikkeling van bestaande lifemap bouwstenen of de ontwikkeling van nieuwe. De ervaringen met co-creatie zijn steeds zeer positief

Klik open bij de +

+ STICKERVELLEN IN ZWART-WIT

De verzameling relatie stickers is tot stand gekomen op basis van inventarisatiewerk van de auteur. De intentie is om een hiermee de kenmerken van een goed functionerende relatie te schetsen. Met deze stickers en de landkaart poster kan een individu een beeld opbouwen van wat hij/zij het belangrijkste vindt in relaties – vriendschappen, partner- of werkrelaties – en hoe hij/zij de huidige situatie ervaart. Dit geeft persoonlijke inzichten en aanknopingspunten voor een coaching gesprek of een vervolggesprek in een peer group.

Lifemaps.NL Relatie stickers ZW

Load More