Meer info over lifemaps, bouwstenen en raamwerk

Meer informatie over lifemaps, bouwstenen en raamwerk

Op deze pagina vind je achtergrondinformatie en lifemap toepassingen

Je zoekt hierin via de plussen óf via de zoekwoorden onderaan

Kom in contact en laat weten wat jouw wensen zijn voor doorontwikkeling van bestaande lifemap bouwstenen of de ontwikkeling van nieuwe. De ervaringen met co-creatie zijn steeds zeer positief

Klik open bij de +

+ STICKERVELLEN IN ZWART-WIT

De rolmodel stickers omvatten een palet aan herkenbare karakter types, kanten van de persoonlijkheid, menselijke rollen en gedragsstijlen, archetypes en beroepen. Met de rolmodel stickers en de landkaart poster werken is lichtvoetig. Een vraag zou kunnen zijn: welke typetjes herkennen wij in ons team – welke rol nemen zij hierin in – en: welke archetypes zouden ons team kunnen aanvullen? Een andere mogelijkheid is om er op de poster een speelse typering van de organisatiecultuur mee te maken – los van functies en personen – waarbij duidelijk wordt hoe er wordt gedacht. Voor een ontspannende kennismaking bij een individueel coaching gesprek kan een coachee worden gevraagd vooraf op de landkaart poster een overzicht te maken van alle ‘subpersonalities’ die hij/zij in zichzelf herkent en met de landschapskeuze aan te geven hoe het met elk van hen nu is gesteld. Dit geeft goede aanknopingspunten voor een gesprek terwijl het niet meteen als te dicht bij of te diepgravend ervaren wordt.

Lifemaps.NL Rolmodel stickers 1 ZWLifemaps.NL Rolmodel stickers 2 ZW

Load More