Meer info over lifemaps, bouwstenen en raamwerk

Meer informatie over lifemaps, bouwstenen en raamwerk

Op deze pagina vind je achtergrondinformatie en lifemap toepassingen

Je zoekt hierin via de plussen óf via de zoekwoorden onderaan

Kom in contact en laat weten wat jouw wensen zijn voor doorontwikkeling van bestaande lifemap bouwstenen of de ontwikkeling van nieuwe. De ervaringen met co-creatie zijn steeds zeer positief

Klik open bij de +

+ LIFEMAP TEAM TOEPASSINGEN VOOR COACH EN TRAINER

lifemap-team-samenwerking

Samenvatting

Talenten ontwikkelen en inzetten stemt mensen positief; het werkt stimulerend en activerend, van binnenuit. Doel van Lifemap Team samenwerking is om anders te kijken naar ieders talenten[1], om na te gaan wat het ideale werk van het team zou zijn, kijkend naar deze talenten, en om mogelijkheden te ontdekken om de gevonden talenten in te zetten tot voordeel van individu en team.

Het team wordt verdeeld in groepen van vier. Individueel stelt ieder zich de vraag: ‘In welke groepen (teams, verenigingen, buurtwerk, …) heb ik in mijn leven deelgenomen en welke persoonsaspecten van mij kwamen daarin naar voren?’ De levensloop wordt ingevuld met rolmodel stickers. Men gaat in gesprek over de ingevulde poster. Die laat de realiteit voor de vier mensen zien, vanuit een ander perspectief dan het alledaagse. Wat kunnen deze vier nu voor elkaar betekenen qua samenwerking, kijkend naar ieders levensloop? Er komen onbenutte talenten naar voren, er ontstaan ideeën om ze in te zetten. Proces en uitkomst zijn allebei van waarde. Er komen onbenutte talenten naar voren, er ontstaan ideeën om ze in het dagelijks werk in te zetten.

Bouwstenen

Per groep van vier mensen één set:

 • 4x Uitleg Lifemap Team samenwerking
 • 1 Levensweg poster en toelichting
 • 1 Dun schrijvende zwarte stift om op de poster te schrijven (zelf aanschaffen)
 • 4x Rolmodel stickers, bijvoorbeeld:

Duur
Individuele voorbereiding ongeveer 30 minuten; in het viertal uitwerken ongeveer 2 uur.

Stappen
Voorbereiding lifemap workshop

Een of enkele personen bereiden de lifemap voor en zorgen voor een goed verloop van de lifemap workshop.

Individuele voorbereiding

 • Je hebt in je leven tot nu toe deelgenomen aan veel groepen: schoolklas, studiejaar, hobbyclub, vrijwilligersgroep, sport team, afdeling bedrijf, vriend(inn)engroep, buurt community, e.d. Loop je leven na en bedenk aan welke groepen je hebt deelgenomen. Kies er 5 tot 10 uit waarin jij belangrijke aspecten van jezelf hebt laten zien. Vul deze in op de tabel (blz. 3), met het betreffende jaartal erbij.
 • Elke deelnemer krijgt rolmodel stickers. Hierop staat een verzameling van archetypes, rolmodellen, ideaaltypes. Zie ze voor deze opdracht als talenten of persoonsaspecten. Bijv. ‘doener’ zegt, dat je goed bent in actie en activiteiten; terwijl ‘denker’ zegt, dat je jezelf altijd prima voorbereidt door goed na te denken voordat je iets doet. Zo zegt ‘vrije vogel’ over jou, dat je overal snel thuis bent en vrij kunt handelen. Dat betekent voor de groep, dat jij je gemakkelijk en snel in iets nieuws kunt inwerken.
 • Kies bij elk van de groepen één rolmodel dat past bij jouw talent of het aspect van jouw persoonlijkheid, dat er daadwerkelijk in naar voren is gekomen. Vul het rolmodel in, in de tabel, en voeg toe en wat dit heeft betekend voor jouw bijdrage in die groep.
 • Wanneer je alle vier daarmee klaar bent, start het groepsdeel.

Met zijn vieren

 • Elke deelnemer krijgt op de poster een levenslooppad en zet zijn of haar naam op een groene sticker. Daarna plakt hij of zij de rolmodel stickers (uit de ingevulde tabel) in dit levenslooppad, in volgorde van tijd. Zie het voorbeeld (blz. 2).
 • Vertel elkaar om de beurt over wat er op jouw levenslooppad ligt. Ga nog geen gesprek aan, maar luister naar elkaar en vorm jezelf een beeld over de andere drie. Stel alleen vragen wanneer jou iets niet duidelijk is.
 • Ieder van jullie heeft kennis over en ervaring met groepen en teams. Gebruik die om samen te inventariseren wat voor een soort team jullie zouden vormen, op basis van het beeld op de poster.
 • Beschrijf op de poster, rond de persoon in het nu, wat voor een soort team jullie vormen en welk soort werk jullie als team van nature goed zou liggen:
  • Kijk eerst naar de overeenkomsten. Bijvoorbeeld: liggen er 3 stickers met helper erop, dan is het team in dat aspect gelijksoortig. Het is dan logisch, dat helpen in de werkzaamheden zit. Zo kan het team ook rustig of dynamisch, ondernemend of onderzoekend, analytisch of intuïtief zijn, etc.
  • Kijk vervolgens naar de verschillen. Ga na of je in de verschillen patronen ziet. Bespreek welke mogelijkheden er liggen in de combinaties van talenten.
 • Ga nu terug naar jezelf en jouw eigen voorbereiding – met in het achterhoofd de inzichten over het team dat jullie vieren vormen en de ideeën over het soort werk. Verbeeld je wat voor rol jij in dit team zou willen invullen en welke rollen je voor de anderen ziet. Wissel daarna uit wat dit voor elk van jullie eventueel heeft toegevoegd. Vul desgewenst aan op de poster rondom de persoon.
 • Stel, dat jullie met zijn vieren als het team, zoals dit op de poster naar voren komt, jullie droomwerk mogen gaan doen. Omschrijf dan bij 2, bij de zon, wat jullie samen het liefste zouden doen – gebruikmakend van de naar voren gekomen talenten.
 • Rond af met een brainstorm over wat de opgedane inzichten over talenten voor jullie huidige werk zouden kunnen brengen. Probeer hierbij in de sfeer van het ideale werk te blijven en van daaruit ideeën te vormen, die je in de werkelijkheid van alledag zou kunnen toepassen. Beschrijf dit op de poster bij 1.

[1] Een talent =  een combinatie van een diep in de persoonlijkheid gelegen drijvende kracht met de unieke karaktereigenschappen en kwaliteiten van de persoon, die van nature in de richting van zelfrealisatie gaat. Een talent is zo persoonlijk en duidelijk aanwezig, dat het ook de naam ‘persoonsaspect’ kan dragen.

Load More