Meer info over lifemaps, bouwstenen en raamwerk

Meer informatie over lifemaps, bouwstenen en raamwerk

Op deze pagina vind je achtergrondinformatie en lifemap toepassingen

Je zoekt hierin via de plussen óf via de zoekwoorden onderaan

Kom in contact en laat weten wat jouw wensen zijn voor doorontwikkeling van bestaande lifemap bouwstenen of de ontwikkeling van nieuwe. De ervaringen met co-creatie zijn steeds zeer positief

Klik open bij de +

+ LIFEMAP TEAM TOEPASSINGEN VOOR COACH EN TRAINER

lifemap-team-werkplezier

Samenvatting

Iemand die nu een goed humeur heeft, zal vandaag meer plezier beleven. Hoe leg je een fundament voor werkplezier voor een team vanuit de dagelijkse activiteiten? Doel van Lifemap Team werkplezier is plezier in het werk – nu en hierna. Door op een andere manier te kijken naar het eigen werk en de werkzaamheden kan nieuw perspectief naar voren komen. Er borrelen ideeën op om het werkplezier te vergroten.

Het team wordt verdeeld in groepen van vier, maar elk viertal start met individuele voorbereiding. Ieder vult aan de hand van vragen een eigen levensweg poster in. Daarop ontstaat een ideaalbeeld van wat hij of zij het liefste doet – privé en qua werk. Wat omvat het dagelijkse werk eigenlijk? Alle taken en soorten werkzaamheden, zoals klantcontacten, uitvoering dienstverlening, teamvergaderingen, rapportages, en plannen worden op de poster aangegeven, gecategoriseerd naar de beleving, die deze geven. Ook al kunnen de werkzaamheden gelijk zijn, het beeld van op de posters van de vier, dat er uitkomt, zal zeker verschillen.

Het viertal verdiept zich in ieders invulling bij de categorieën werkzaamheden: kunnen, moeten, mogen en willen, aan de hand van een eenvoudig model en vragen. Door te kijken naar overeenkomsten en verschillen in de beleving en wat zij van elkaar kunnen leren, naar mogelijkheden om energie vrij te maken, naar ruimte voor eigen initiatief, naar het herkennen van eigen talenten en drijfveren in het werk. Uitgangspunt hierbij is de eigen verantwoordelijkheid. Op elk gebied worden ideeën gevormd om meer plezier te creëren.

Het invullen en vergelijken van de posters, het gesprek en de brainstorm…. Het proces is evenzeer van waarde als de uitkomsten, namelijk inspiratie opdoen en op nieuwe ideeën komen om (nog) meer plezier te scheppen in het werk én het team.

Bouwstenen

Per persoon één set:

 • 1 Uitleg Lifemap Team werkplezier
 • 1 Levensweg poster en toelichting.

Duur

Individuele voorbereiding ongeveer 1½ uur; in het viertal uitwerken ongeveer 2½ uur.

Stappen

Voorbereiding lifemap workshop

Een of enkele personen bereiden de lifemap voor en zorgen voor een goed verloop van de lifemap workshop. Zorg voor voldoende ruimte – omdat alle vier met een eigen poster werken.

Individuele voorbereiding

 • Zet jouw naam en datum op de poster.
 • Wat doe jij het liefst? Van welke activiteiten of welk werk word jij gewoon blij? Waarbij voel je je zo goed, dat je vanzelf je favoriete muziek neuriet? Waar ontleen jij het meeste plezier aan – om te hebben, te beleven, ermee bezig te zijn, te krijgen of te geven, er richting aan te ontlenen. ….Beantwoord de vraag wat doe jij het liefst door te kijken naar je hele leven, dus inclusief hobby’s, persoonlijke interesses, werk, opleiding, feesten, e.d. Leef je uit en schrijf alles dat er in je opkomt op de poster bij de zon (zie 1 in het plaatje).
 • Maak een overzicht van jouw werkzaamheden. Je kunt daarvoor een functieomschrijving gebruiken, de gemiddelde dagindeling uit je agenda of zelf een lijst maken. Het gaat hierbij om dagelijks werk, maar ook om visievorming en beleid voor de toekomst, om samenwerken binnen het team en daarbuiten, om diensten, producten, klantcontacten, om vergaderingen en team bijeenkomsten, om communicatie en rapportage, etc. Je kunt de werk stickers bekijken om na te gaan of er in je lijst nog iets ontbreekt. Je overzicht hoeft niet perfect of compleet te zijn; je kunt het later ook nog aanvullen.
 • Op de poster zie je het weiland van zijn én de 4 paden: kunnen, moeten, mogen, willen. Zet de titels erin zoals op het voorbeeld hieronder is aangegeven. Het gaat respectievelijk over werkzaamheden, die jij:
  • Erg goed beheerst; je bent er zeer competent in
  • Moet doen omdat ze in het contract, jouw taakomschrijving of de te behalen doelstellingen staan
  • Gewoon steeds laat zien als mens; waarin jij tot uitdrukking brengt wie je bent
  • Doet omdat je ze van belang vindt en waartoe je de vrijheid hebt én die ook neemt
  • Erg graag doet of zou willen doen, omdat deze jou motiveren, inspireren, activeren.
 • Schrijf de punten uit je lijst van werkzaamheden in trefwoorden op, in het pad waar ze voor jou passen (bij 2).
 • Hoe ligt voor jou de verhouding – in percentages – tussen:

Kunnen : moeten : mogen : willen = ?% : ?% : ?% : ?%.

Vul in en noteer de verhouding bij de persoon in het nu (bij 3).

 • Jouw eigen natuur leven. Ieder heeft een eigen set persoonlijke gegevenheden als het gaat om:
  • Zijn: jezelf zijn – je karakter en persoonlijkheid, jouw voorkeuren, jouw belangrijke doelen
  • Kunnen: je talenten ontplooien en jouw vaardigheden inzetten
  • Willen en mogen: je drijfveren en motivatie volgen, je doelen volgen
  • Moeten: jezelf discipline aanleren, doorzetten en dingen ook afmaken.

Voor je eigen gezondheid en tegelijk ten voordele van anderen, team en organisatie is het belangrijk dat jij jezelf kunt zijn en jouw eigen kleur, vorm en invulling aan je werk kunt geven.

 • Alles bij de zon zegt iets over wie jij bent, over jouw zijn. Beschrijf jezelf aan de hand hiervan in zinnen zoals: ik ben, iemand, die het liefst ….. Schrijf die zinnen op de poster (bij 4).

Met zijn vieren

 • Vertel elkaar één voor één wat je op jouw poster hebt geschreven bij de zon:
  • Het liefste doen of beleven: ga met elkaar na wat de overeenkomsten zijn tussen wat jullie het liefste doen en beleven. Ga na waarmee dit te maken kan hebben: met wie je bent als mens? Met jouw karakter en aanleg? Met je persoonlijke voorkeuren of doelen? Met je competenties? Met het type functie of werk? Voeg de inzichten toe bij 4, jouw zijn, op de poster.
  • Vind voor elk van jullie enkele onderscheidende dingen waar jij helemaal positief en blij van wordt en anderen niet bepaald. Zet daar een sterretje bij. Ga samen na of je met deze verschillen in het werk iets aankunt: zou je hiermee als het ware kunnen ruilen, zodat jij deze dingen ook voor anderen doet en zij hun onderscheidende dingen voor jou? Zouden jullie dan inderdaad meer plezier hebben? Noteer dit op je poster bij 5 – bij 5 komen alle suggesties, ideeën en mogelijke acties te staan, die je kunt terugkoppelen naar het hele team.
 • Wat heeft ieder allemaal in de vier paden opgeschreven? Komen jullie lijsten van werkzaamheden overeen? Is er reden om jouw poster nog aan te vullen, dan kun je dat doen bij 2.
 • Kunnen gaat over aanleg, vaardigheden en competenties, en natuurlijk over unieke talenten. Hoe onderken je je talenten? Je hebt bij de zon op een rij gezet waar je veelplezier in hebt en had. Ga na waar je tegelijk ook goed in bent, wat je gemakkelijk afgaat en wat er in jouw hele leven en werk steeds naar voren komt. Vind hierin jouw talenten en probeer ze te benoemen. Je talenten ontplooien en inzetten doet je altijd plezier. Vertel elkaar één voor één wat er bij alle vier op het pad van kunnen ligt:
  • Ga samen na of je elkaars talenten herkent. Klopt het in de praktijk, dat jullie talenten je plezier geven? Brainstorm over de mogelijkheden om jullie unieke talenten meer toe te passen in team én werk. Leg de ideeën vast bij 5 op je poster.
 • Vertel elkaar één voor één wat er bij allevier op het pad van moeten ligt:
  • Je hebt je in een contract verbonden aan werk- of opdrachtgever. Daar komt moeten uit voort. Ga met elkaar na of het werkelijk zo is, dat je deze zaken moet. Soms voel je je verantwoordelijk en pak je zelf dingen op, zonder dat dit per se hoeft. Zet in dit laatste geval een pijl van moeten naar mogen.

Veel mensen voelen dat ze geleefd worden. ‘Dit moet nog gebeuren en dat moet nog af. Morgen komt die-en-die en dan moet ik nog dat-en-dat gedaan hebben.’ We moeten nu eenmaal veel in ons leven. We moeten werken, we moeten zorgen voor anderen, we moeten geld verdienen, we moeten presteren. Iets moeten is natuurlijk niet per definitie verkeerd, maar als we te veel moeten, dan bestaat de kans dat ook activiteiten die normaal plezierig zouden zijn (de dingen die we willen, kunnen en mogen), een gevoel van moeten opleveren.  Het gevoel van te veel moeten kost veel mentale energie.  Door hier goed mee om te leren gaan, kun je energie vrijmaken en je werkplezier vergroten.

 • Vraag jezelf dus af:
  • Wanneer geef ik mezelf toestemming te ontspannen?
  • Vind ik mezelf oké als ik het even rustiger aan doe?
  • Kan ik inzien dat niemand me dwingt, dat ik dit zelf heb besloten?
 • Wat betekent ‘moeten’ voor jou? Heb je er moeite mee of kun je juist alles uit deze categorie met plezier doen? Moet je van jezelf of van je werk- of opdrachtgever? Bespreek deze vragen met elkaar. Wissel ideeën uit over hoe je met moeten om zou kunnen gaan. Leg ze vast bij 5 op je poster.
 • Vertel elkaar één voor één wat er bij allevier op het pad van mogen ligt:
  • Mogen betekent met toestemming – of op basis van eigen lef – de vrijheid benutten, die er is om zelf dingen te bedenken en doen, die van belang zijn. Bespreek met elkaar hoe jullie de vrijheid van handelen gebruiken. Wordt dit eigen initiatief door het team en de organisatie gewaardeerd en aangemoedigd? Zijn er nog onbenutte kansen om er meer gebruik van te maken? Klopt het voor jullie, dat de vrijheid krijgen/ nemen om eigen keuzes te maken en je stempel op iets te drukken bijdraagt bij aan werkplezier? Brainstorm hierover en leg de ideeën vast bij 5 op je poster.
 • Vertel elkaar één voor één wat er bij alle vier op het pad van willen ligt; wat kenmerkt jouw willen:
  • Nieuwsgierigheid naar iets nieuws?
  • Enthousiasme om iets te ervaren of voor elkaar te krijgen?
  • Motivatie om iets uitdagends te doen? waar je enthousiast over bent.
  • Werken aan de realisatie van je dromen en ambities in de toekomst?

In jouw willen zitten jouw levensdoelen en drijfveren verborgen. Bekijk de drijfveer stickers online of maak een printout in zwart-wit.

Wissel met elkaar uit welke drijfveren vooral actief zijn, wanneer je aan het werk bent. Kun je dingen bedenken om jouw sterke drijfveren extra aan bod te laten komen?

 • Kijk naar wat je allemaal bij de zon hebt opgeschreven. Breng alle vier in wat jij dolgraag ook in het werk zou willen doen, beleven, realiseren. Brainstorm over mogelijkheden waarin jullie wensen toegevoegde waarde kunnen hebben voor team én werk. Leg ze vast bij 5 op je poster.
 • Neem verantwoordelijkheid voor jouw werkplezier
  • Koppel je inzichten terug, door ze met een ander te delen of met het hele team.
  • Doe iets met de inzichten van deze lifemap, dat ook jou plezier brengt.
  • Kies er zelf bewust voor om plezier op het werk te hebben, om er iets van te maken.
  • Weten wat jou wel en geen werkplezier geeft, is jouw verantwoordelijkheid.
  • Neem jouw verantwoordelijkheid om anderen te laten weten wat jou werkplezier geeft.
  • De meeste wakkere uren besteed je op jouw werk; zorg dus dat die uren meetellen in je leven.
  • Het is OK om een slechte dag op het werk te hebben.
  • Te veel plezier bestaat niet.
  • Werkplezier is voor iedereen anders.
  • Werkplezier creëer je zelf, op ieder moment weer.
  • Werkplezier scheppen is niet moeilijk. Iedereen kan het. 

Load More