Meer info over lifemaps, bouwstenen en raamwerk

Meer informatie over lifemaps, bouwstenen en raamwerk

Op deze pagina vind je achtergrondinformatie en lifemap toepassingen

Je zoekt hierin via de plussen óf via de zoekwoorden onderaan

Kom in contact en laat weten wat jouw wensen zijn voor doorontwikkeling van bestaande lifemap bouwstenen of de ontwikkeling van nieuwe. De ervaringen met co-creatie zijn steeds zeer positief

Klik open bij de +

+ STICKERVELLEN IN ZWART-WIT

De verzameling waarde stickers vertegenwoordigt de universele menselijk waarden. Het gaat om die waarden, die van wezenlijk belang zijn voor een/ieder mens. Menselijke waarden streef je na; je houdt ze jezelf voor tijdens je dagelijkse leven; je beschouwt ze als leidende kracht in jouw levensmissie. Iedereen herkent menselijke waarden en vindt ze belangrijk. Een gesprek hierover zal dit weerspiegelen. In veel organisaties kiest men enkele kernwaarden om zo streefdoelen te stellen, waarop alle medewerkers het eigen gedrag en hun bijdrage kunnen afstemmen. Stel, een organisatie wil weten in hoeverre de kernwaarden voor de medewerkers leven. In dat geval gaan de medewerkers in groepjes in gesprek en geven met de landschapskeuze op de landkaart poster aan hoe het naar hun oordeel met de nastreving ervan gesteld is. Een coach of facilitator kan ook de vervolgvraag aan de orde stellen: welke suggesties men heeft om dit te veranderen of: wat mensen tegenhoudt en wat zij nodig hebben om de kernwaarden daadwerkelijk tot uitdrukking te brengen.

Load More