skip to Main Content
030-6775536                               Winkelmand

Waarde stickers

4,50

Op de waarde stickers staan universele menselijke waarden. Het gaat om die waarden, die van wezenlijk belang zijn voor ieder mens. Menselijke waarden streef je na; je houdt ze jezelf voor tijdens je dagelijkse leven; je beschouwt ze als leidende kracht in jouw levensmissie. Iedereen herkent menselijke waarden en vindt ze belangrijk. Een gesprek hierover zal dit weerspiegelen en het beste in de deelnemers naar voren halen. Door waarde stickers in een lifemap te gebruiken, vindt als vanzelf verdieping plaats.

Beschrijving

Kernwaarden van een collectief of organisatie

In veel organisaties kiest men enkele kernwaarden om zo de koers aan te geven, waarop alle medewerkers het eigen gedrag en hun bijdrage kunnen afstemmen. Stel, een organisatie wil weten in hoeverre de kernwaarden voor de medewerkers leven. Hiertoe gaan de medewerkers groepsgewijs met elkaar in gesprek met behulp van de landkaart poster. Met de gezamenlijke landschapskeuzes geven ze aan hoe het naar hun oordeel met de naleving ervan gesteld is. Een coach of facilitator kan ook de vervolgvraag aan de orde stellen: welke suggesties men heeft om dit te veranderen of: wat mensen tegenhoudt en wat zij nodig hebben om de kernwaarden daadwerkelijk tot uitdrukking te brengen.

Stickers zien/printen in zwart-wit

Waarde stickers.

Lifemaps met waarde stickers

Waarde stickers worden gebruikt in Lifemap Bewust ondernemen.

Bronnen

Voor de verzameling van waarde stickers is onder meer geput uit de universele verklaring van de rechten van de mens, het boek Spiral Dynamics over (de ontwikkeling van) waardesystemen en het boek Character strengths and virtues over sterkten en deugden. Mensen van verschillende culturen en geloven kunnen een vergelijkbare waarde verschillend formuleren, vanuit de waarden zoals zij die invullen en beleven.

Contact & supportverzending en retourneren.

Back To Top