skip to Main Content
030-6775536                               Winkelmand

Het doet een mens goed om geïnspireerd te worden door een grootse visie, om zich in te zetten voor belangrijke doelen. Als coach, trainer, facilitator heb je de mogelijkheid om mensen nieuw perspectief te laten vinden.

Zoals wanneer je anderen begeleidt bij zelfontwikkeling. De kant-en-klare lifemaps en workshops kunnen de basis vormen voor een training, of startpunt zijn bij een traject voor persoonlijke coaching. Er is ook een scala aan lifemap bouwstenen, waarmee je eigen lifemaps kunt creëren. Om tot wezenlijke vernieuwing te komen, nieuwe economie initiatieven te voeden of wijk en stad te coachen naar participatie. Lifemaps bieden individu en groep een setting om belangrijke vraagstukken te verbeelden en onderzoeken.

Werken met lifemaps

Voor persoonlijke coaching

Elk mens heeft meer in zich, dan naar buiten komt. Zelfontwikkeling is essentieel. Heb je cliënten, die baat hebben bij het maken van een situatie opname of levensloop? Die intuïtief werken goed zou doen, die visueel zijn ingesteld? Dan kun je begeleid zelfonderzoek inzetten. Heb je dit zelf eenmaal zelf ervaren, dan weet je hoe je met lifemap bouwstenen vrij kunt werken en tegelijk kunt profiteren van de structuur en samenhang van poster en stickers. Je kunt al luisterend naar je cliënt ter plekke die bouwstenen erbij halen, die van belang zijn. Of je kunt van tevoren een scenario voorbereiden dat precies is afgestemd op de cliënt.

Begeleid zelfonderzoek

Voor een training zelfontwikkeling en creëren

Met de lifemaps voor jezelf worden sleutelthema’s uitgewerkt: helemaal jezelf, levensmissie, scheppend leven, bewust ondernemen. Elk sleutelthema wordt in de lifemap verpersoonlijkt, wanneer de eigen poster met stickers wordt gevuld. Zo bieden ze een goed fundament voor een training zelfontwikkeling en creëren. Deze lifemaps zijn ideaal om een compleet en realistisch beeld van het eigen leven op te bouwen. Het is een visualisatie waarvan optimaal wordt geprofiteerd in de context van professionele coaching en training. De eenvoudige, flexibele productie van stickers maakt dat de sticker sets en symbolen aanpasbaar zijn, zodat die kunnen worden toegespitst op bijvoorbeeld de zorgsector of voor jonge talenten.

Lifemaps voor jezelf

Eigen lifemaps ontwerpen

Er zijn veel bouwstenen beschikbaar, waarmee je geheel nieuwe, eigen lifemaps kunt ontwerpen. Meerdere scenario’s zijn al uitgewerkt en in de praktijk toegepast, ook al zijn die niet als product in de webwinkel te koop, zoals voor alliantievorming, het adresseren van de onderstroom bij organisatieverandering, en het maken van een roadmap om de bedrijfsvisie uit te werken. Het is ook mogelijk om nieuwe soorten stickers te ontwikkelen. Co-creatie met de maker blijkt steeds weer tot mooie resultaten te leiden. Maatwerk is betaalbaar vanwege de modulariteit en de simpele in-house productiemethode van de stickers.

Voor jouw workshops

Workshop Krachtig ontmoeten

Gebeurt het jou ook regelmatig, dat je een workshop wil inzetten ter inspiratie, om een assessment te doen, verbinding te brengen, dingen expliciet te maken zodat ze bespreekbaar worden? Een populair lifemap scenario voor een workshop is Krachtig ontmoeten. In de workshop rond dit thema maakt een groep of team kennis en verdiept zich in elkaar, vanuit wat de wereld van ieder nodig heeft. Men vertelt elkaar over de eigen input op de poster, geeft elkaar advies en vindt spontaan mogelijkheden om elkaar aan te vullen.

De groep werkt samen rond één poster. Een lifemap geeft een beeld op conceptueel niveau. Persoonlijke details zijn niet te zien. De poster is daarmee veilig terrein. Of men elkaar nu wel of niet goed kent, de vertrouwelijkheid is geborgd.

Back To Top