skip to Main Content
030-6775536                               Winkelmand

Hieronder vind je vooral vragen die gesteld worden wanneer mensen met lifemaps kennismaken. Er is geen methode, die direct vergelijkbaar is, vandaar dat het verzamelen van vragen extra belangrijk is voor de kwaliteit en doorontwikkeling. Je bent dus van harte welkom met jouw vraag.

Zelf met een lifemap aan de slag

 • Ik wil mezelf beter leren kennen en een van de Lifemaps voor jezelf spreekt me het meeste aan. Maar… ik heb hier toch anderen voor nodig? Iedereen heeft andere mensen nodig. Anderen zijn essentieel én jouw eigen werk om je zelfinzicht te verdiepen is dat ook. Anderen kunnen je spiegelen, steunen en adviseren. Maar alleen jij weet wat jij waarneemt, denkt, vindt, voelt en ervaart. Bij het samenwerken met anderen verlies je gemakkelijk de focus op jezelf. Een lifemap maakt het je gemakkelijk om al die informatie uit jezelf op te halen en jouw hele realiteit in beeld te brengen. Je hebt hierin de volle aandacht voor wat er in jou omgaat. Met een lifemap haal je ook advies op uit jezelf, voor overzicht, prioriteiten en volgende stappen.
 • Sommige lifemaps voor jezelf lijken zo ingewikkeld; kan ik die wel op eigen kracht uitwerken? De vier lifemaps voor diep zelfonderzoek met de levensweg poster zijn veelomvattend. Je werkt ook met verschillende soorten stickers. Maar… de complexiteit is in de lifemaps zélf ingebakken, je merkt er weinig van. Wanneer lifemaps je aantrekken en je wil er jouw tijd en aandacht aan geven dan zul je merken, dat je het ook aankunt.
 • Ik hou van intuïtief werken, wat moet ik met al die woorden op de stickers? Ja, intuïtief werken én met veel woorden lijkt in tegenspraak tot elkaar. Waar het om gaat is, dat je bij het kiezen van stickers niet hoeft na te denken. Je hoeft ze alleen door te kijken en jezelf de vraag te stellen: wat is nu belangrijk voor mij? Dan streep je de stickers aan waarbij jouw antwoord: ja is. Ook in het beleggen van de poster met stickers kun je jouw intuïtie volgen. Je doet dit stapsgewijs, aan de hand van eenvoudige vragen, en het in de lifemap ingebouwde proces faciliteert je hierbij.

Begeleiding bij zelfonderzoek

 • Telefonische begeleiding bij zelfonderzoek met een van de Lifemaps voor jezelf is gratis. Stel, dat ik dit wil, is dat dan coaching? Het woord ‘coaching’ wordt bewust niet gebruikt. Coachen is een professie, een vak op zich, nog los van de inhoud. De begeleiding bij het maken van een lifemap is licht. Je doet het onderzoek met jouw lifemap zelf. Overeenkomst met coaching is, dat de kracht ervan ligt in het kunnen luisteren, invoelen en de juiste vragen stellen op dat moment. Een verschil is, dat het werken met de lifemaps gaat over het WAT, terwijl het bij coaching vaker om het HOE gaat. Bij coaching werk je met een coaching vraag of focusgebied, terwijl het bij zelfonderzoek met een lifemap gaat over het hele leven, werk of situatie.
 • Wat is het verschil tussen Begeleid onderzoek en de gratis begeleiding bij het maken van een Lifemap voor jezelf? Begeleid zelfonderzoek is persoonlijk, face-to-face. Het werkt ook anders dan het zelf maken van een lifemap. Jij kiest bij Begeleid zelfonderzoek ook stickers en beplakt de poster, maar de werkwijze verschilt. De sessie begint met diepgaand luisteren naar jou. Om erachter te komen wat jouw cruciale vragen van dit moment zijn. Daarbij worden de passende poster en stickers gekozen. Dat gebeurt stap voor stap. Terwijl jij kiest en plakt, laat de begeleiding je nadenken en verbanden zien. Het is dus zowel zelf doen als begeleiding krijgen.

Workshop samen op zelfonderzoek

 • In een workshop samen op zelfonderzoek gaan, wat moet ik me daarbij voorstellen? Eerst verdiept ieder zich in zichzelf en vult de poster met stickers in. Je ziet je eigen leven helemaal voor je. Je hebt alles paraat. En het brengt je dicht bij jezelf, bij je hart. Vanuit dit overzicht en dat gevoel ga je anderen over jezelf vertellen aan de hand van jouw poster. Omdat dit voor alle deelnemers geldt, is het effect, dat je meteen met elkaar tot de kern komt. Het is veilig en vertrouwd om de poster aan anderen te tonen, want details zijn er niet in te zien. Maar anderen vormen zich met jouw poster wel een beeld en kunnen  nieuwe verbanden en grote lijnen zien. Je ontvangt zo bijzonder passende feedback en adviezen.

Lifemaps als methode

 • Een lifemap ziet eruit als een spel; daar houdt niet iedereen van, weet ik uit mijn ervaring als trainer. Wat doe je in dat geval? Ook mensen, die de methode niet direct aanspreekt zijn achteraf verrast over hun eigen tevredenheid. Het kost hen soms wel enige moeite om te beginnen en de eerste sticker te plakken, maar daarna gaat het eigenlijk vanzelf.
 • Wat ik lees over lifemaps maakt me nieuwsgierig. Mijn vraag is: wat kan ik in essentie bereiken met lifemaps? De vraag is dan: wat is voor jou de essentie? En: wat wil je graag bereiken? Juist voor deze vragen zijn de lifemaps ontworpen. Je haalt als vanzelf informatie in jezelf naar boven. De lifemap faciliteert je hierbij zodanig, dat jij weinig hoeft te denken en het proces is een beleving op zich. Op de poster vormt zich een totaalbeeld. Daarin ga je op onderzoek uit en vind je jouw antwoorden. Mocht je even vastzitten of niet bij de kern kunnen komen? Voorafgaand aan of tijdens het maken van jouw lifemap krijg je gratis telefonische support.
 • Waar doe ik ideeën op om de lifemap methode in mijn trainingen te verwerken? Daarvoor kun je het beste eerst telefonisch contact opnemen om daarin een indruk krijgen van wat mogelijk is; het is gratis. De volgende stap kan zijn om deel te nemen aan een workshop of om een begeleid zelfonderzoek aan te gaan.
 • Wie wordt bij co-creatie de eigenaar van de nieuwe lifemap? Als co-creant heb je natuurlijk het gebruiksrecht van deze lifemap. Wil je meer, zoals zelf lifemaps maken en stickers produceren, dan zal dit in een eenvoudige overeenkomst gespecificeerd en vastgelegd worden. Dat gebeurt in onderling overleg. Een lifemap kan een aanvulling vormen van jouw eigen methode of aanvulling krijgen vanuit jouw methode. Daarvoor geldt hetzelfde. Er wordt steeds respect in acht genomen voor de bronhouder van het originele gedachtegoed dat wordt ingebracht.

Ondernemen met lifemaps

 • Wat doet Lifemaps.NL aan sociaal ondernemen? De missie voor zelfontwikkeling achter de lifemaps is om ervaringskennis in leven en werk breed te verspreiden, zodat we van elkaar kunnen leren. Sociaal ondernemen met lifemaps betekent: gratis lifemaps ontwerpen en tegen kostprijs inzetten wanneer het om doelen gaat, die bijdragen aan een sociale wereld en een vitale aarde. Sociaal ondernemen betekent ook op een sociaal verantwoorde manier zaken doen, met een goede balans tussen geven en nemen, met wederzijds vertrouwen en met transparantie. Verder worden workshops en trainingen vanuit Lifemaps.NL altijd gehouden op locaties waarin sociaal en duurzaam wordt ondernomen.
 • In mijn werk staat duurzaamheid centraal. Hoe werkt Lifemaps.NL aan duurzaamheid? Op dit moment verbindt Lifemaps.NL zich met initiatieven voor bevordering van (bewustzijn op) duurzaamheid, zoals die rond het Veerhuis in Varik, om daarin kosteloos mee te denken en werken – bij wijze van strategie voor deze fase. Aan duurzaamheid in de producten en de productie zullen er elk jaar weer nieuwe stappen gezet worden, waarbij advies gevraagd wordt aan deskundigen, bijvoorbeeld op gebied van The Natural Step.
Back To Top