skip to Main Content
030-6775536                               Winkelmand

Curriculum Vitae

Persoonlijke gegevens

Naam:

Ellen van Dongen

Adres:

Laag-nieuwkoop 9, 3628 GB Kockengen, Nederland

Email:

ellen@lifemaps.nl

Websites:

lifemaps.nl

Telefoon:

+31.30.677.5536

Leeftijd:

66 jaar

Werkstatus:

Gepensioneerd, zelfstandig, sinds 2013

Profiel

Organisaties ontwikkelen voor maatschappelijk belang. Samen met partners een groots doel vinden, dat individuele belangen overstijgt en richting geeft. Via de weg van waarden toewerken naar deals waarin er winst is voor iedereen. Ik heb mogen bijdragen aan langjarige samenwerkingen en grote contracten. De oogst was zo rijk, dat het me motiveerde om in 2008 het boek Een reis door je leven in 3 vragen[1]  uit te brengen, met het doel eenvoudig en beeldend op te schrijven welke ervaringskennis mij heeft geholpen. In mijn werk als systemisch business developer bij IBM en directieadviseur in en voor overheidsorganisaties is de basis voor de lifemaps gelegd.

Persoonlijke ontwikkeling en levenswerk zijn bij mij altijd innig verweven. Liefde, natuur(lijkheid), zelfontwikkeling en continue vernieuwing, dat zijn de kernwoorden. In het blog Ellens levensreis[2]  is te lezen hoe het verder gaat, nadat een burn-out mij nieuw bewustzijn verschafte. Met tegelijk de schok, dat ook ik te weinig voor de natuur heb gezorgd. Het ontwikkelen van de lifemaps geeft mij in mijn persoonlijke transformatie inzicht en overzicht, richting voor mijn rol en bijdrage in de wereld. 

Er is veel goeds, maar door de opwarming en vervuiling van de aarde worden de levenscondities moeilijker en de natuur komt structureel tekort. Economie, bedrijvigheid, steden, leefwijze omgooien vraagt om transformatie. Het begint bij eenieder; iedereen is erbij nodig. Zorgen voor jezelf, anderen, de plek, de aarde, zorgen voor alle vier, bij elke stap. Wat doe ik dan, hoe doe ik dat? Wat is nu mijn eigen visie? Wat zegt mijn innerlijke gids? Hoe vinden we andere wegen, die werken, voor initiatieven en collectieven? Deze vragen stellen en hieraan werken is de missie in de lifemaps voor transformatie. Ikzelf ontwikkel en werk met lifemap scenario’s voor individueel gebruik. Lifemaps voor collectief gebruik worden ontwikkeld samen met vraagstellers en probleemeigenaren, om in hun community, initiatief, organisatie of stad ingezet te worden.

Werkervaring

Member of the Integral City Core Team[3]:

(2013-heden)

Out beyond the Smart City, out beyond the Resilient City, lives the Integral City. An Integral City is a whole living system. It is the Human Hive. As the beehive is for honey bees, the Integral City is the collective habitat for the human species.’ ‘Integral City works with the 4 Voices of the City to facilitate change and integrate systems for Place Caring and Place Making.’ Members of the Core Team aspire to be Gaia’s Human Hive Integrators. The purpose ot the team is: ‘Presencing the Spirit of Integral City, we live into the Master Code of the Human Hive – Taking care of self, others, place ánd planet – as Gaia’s Reflective Organ’.

Lifemaps.NL:

(2006-heden)

Verder ontwikkelen van het Lifemaps.NL raamwerk. Ontwikkelen en introduceren van workshops; 1-op-1 trainen van coaches, counselors, trainers en facilitators ten behoeve van workshop begeleiding. Maatwerk en verkoop van lifemap bouwstenen. Co-creatie van collectieve lifemap scenario’s gericht op transitie en transformatie. Lifemaps for Integral City will be in English. International workshops will use Zoom.

WEconomy team:

(2013-2014)

In een zeer diverse groep van 40 mensen via crowd-thinking meeschrijven aan het boek ‘Werken aan waarde creatie’ dat in november 2014 verscheen. O.l.v. Jan Jonker, Professor Corporate Sustainability, Radboud Universiteit, Nijmegen

UWV:

(2009-2013)

Gedurende 2012 als Directieadviseur door UWV Gegevensdiensten (UGD) uitgeleend aan het Nederlands Platform voor Informatiekwaliteit. Bestuur geadviseerd over strategie en richting.  Advisering werkgroepen, op strategisch-tactisch niveau. Activering werkgroepen. Resultaat: uitbrengen van het eerste product

Gedurende 2011 de rol van Chief Data Officer a.i. ingevuld. Inventarisatie van stand van zaken Gegevensmanagement (GM). GM UWV breed op de kaart gezet. I.s.m. de divisies prioriteiten bepaald en werkplan voor 2012 opgezet. GM Samenwerkingsmodel binnen UWV bespreekbaar gemaakt

Gedurende 2009, 2010 en 2011 als Directieadviseur lid van Directieteam UGD. Adviseren op strategisch niveau. Directie vertegenwoordigen in overleggen binnen en buiten UWV. Directie begeleid in formuleren toekomstvisie en opstellen roadmap voor de divisie. Aanpak ontwikkeld en geïmplementeerd om de samenwerking tussen business, informatiemanagement en ICT te verbeteren

In 2009 en 2010 voor de Manifestgroep het Platform Implementatie Basisvoorzieningen helpen opzetten. Visieontwikkeling, draagvlak creëren, verbinding tussen de deelnemende organisaties versterken. Inzichtelijk maken van de voortgang van de projecten voor realisatie van e-Overheid (NUP). Meedenken in strategieontwikkeling i.r.t. het besturingsmodel van het NUP in Nederland.

IBM:

(1999-2009)

Als Client executive in de Sector Public van scratch af aan opbouwen van relaties en business voor IBM, eerst binnen Politie en Justitie en vanaf 2002 in de Sociale Zekerheid. Basis: win-win-win. Aanpak business gericht, projectmatig en outside-in. Ontwikkelen draagvlak binnen IBM voor investeringen t.b.v. deelname aan aanbestedingen; organisatie laten leren door verliezen én winnen. Vertrouwen, betrokkenheid en medewerking opbouwen bij alle relevante spelers: klanten, IBM business units, zakenpartners en competitie. Goed marketing fundament creëren door inzet van alle verkoopkanalen (multi-channeling)

Op basis van een aldus verworven grootschalig IT outsourcingscontract meebouwen aan de realisatie van organisatiedoelstellingen van klanten UWV en CWI. Contracten werkend krijgen en optillen naar het potentieel bereikbare niveau in het belang van zowel klant als IBM. In nauwe samenwerking met de klant en IBM teams, met initiatief naar andere betrokken leveranciers. Aanzienlijke groei in inhoud en geld (in 3 jaar naar 40 MIO €) sturen en accommoderen

Inter Access Management View:

(1998-1999)

 

In verandertraject als Manager Marketing & Sales verbeteren van de verkoop(resultaten) en het commercieel reorganiseren van dit management adviesbureau. Opzetten commerciële samenwerking met andere Inter Access business units.  Door zelf acquisitie van een groot contract te leiden i.s.m. andere business units  een voorbeeld voor de gewenste cultuurverandering naar synergie neergezet

IBM:

(1989-1998)

 

Diverse marketing, communicatie, relatiemanagement en sales functies in industriële omgeving, waaronder internationale commerciële verantwoordelijkheid voor de roll-out van SAP op het AS/400 platform

Startbaan:

(1988-1989)

 

Omscholingsproject voor hoger kader, werkend volgens bedrijfsmodel. Cursussen IT, marketing en communicatie, in- en verkoop, financiën, logistiek, international marketing en self-assessment

Moeder, huisvrouw:

(1985-1988)

Zorgen voor het gezin; vrijwilligerswerk en maatschappelijke activiteiten

Onderwijs-

ervaring:

(1981-1985)

Lerares Biologie in het voortgezet onderwijs. Actieve deelname aan onderwijsvernieuwing, w.o. op experimentele Middenschool

Opleiding

Cursussen IBM:

 

Klantgerichtheid, coaching, communicatie, persoonlijke effectiviteit, sales en marketing, financiën, project management. Partial MBA studie aan INSEAD, Fontainebleau, FR. SRM Business-to-business marketing.

Universiteit:

 

Universitaire opleiding Biologie aan de VU Amsterdam (Drs.) met nadruk op maatschappelijke toepasbaarheid. Deelname aan raden/commissies en studentenvereniging. Assistentschappen als middel om de eigen studie te bekostigen

Vooropleiding:

Gymnasium bèta, Mater Dei te Nijmegen (tegenwoordig: Canisius College)

Interesses

 

Interessegebieden:

Het menselijke potentieel, ecologie, circulaire economie en duurzaamheid, natuurgeneeswijzen, de mens als persoonlijke creator (praktisch en spiritueel).

Activiteiten:

Stap voor stap mijn leven verduurzamen. Tuinieren, fietsen, wandelen, yoga, talen spreken (Frans, Duits en Engels), lezen.

 

[1] https://www.lifemaps.nl/informatie/een-reis-door-je-leven-in-3-vragen/

[2] https://www.lifemaps.nl/blog/

[3] https://integralcity.com/about/community-of-practice/core-team/

Back To Top