skip to Main Content
030-6775536                               Winkelmand
Sleutel thema's in de lifemaps

De realiteit zien en betrokkenheid vormgeven

Voel jij ook een grote liefde voor de natuur, een diepe verbondenheid met de aarde? Jarenlang heeft de natuur – de klimaatverandering en de achteruitgang van de vrije natuur – in de schaduw gestaan. Er is ondenkbaar veel verandering nodig om het evenwicht te herstellen, op elk niveau: individueel, organisatie, business, wijk, stad, land, … Met anderen een community project of duurzame onderneming starten, mét zorg voor de aarde, draagt niet alleen bij in de vorm van resultaten, maar brengt ook nieuw perspectief en inzicht. Het is juist het doen dat nieuwe wegen opent: het aangaan van de confrontatie met de realiteit, ervaren waar je tegenaan loopt, stugge problemen oplossen. Lifemaps zijn een instrument, dat dienstbaar is aan het werk van voorlopers en initiatiefnemers. Met een poster en verschillende soorten stickers en symbolen wordt een situatie of vraagstuk realistisch in beeld gebracht en onderzocht. De betrokkenheid groeit, de samenwerking stimuleert. Er komt helderheid en ruimte voor het nieuwe. In de posters, stickers en symbolen is ervaringskennis neergelegd, die verder brengt.

Sleutelthema: zorgen voor de natuur

Op het tegeltje zijn de zeven sleutelthema’s afgebeeld, die in alle lifemaps en bouwstenen zijn ingebed. In de workshops met de wereldplek poster wordt het sleutelthema: zorgen voor de aarde uitgewerkt, aan de hand van actuele wereldvraagstukken, zoals klimaatverandering, biodiversiteit en milieuherstel. Je brengt dit thema in beeld en verbindt jezelf ermee – met jou als mens, met je levensdoelen, met je werk. Je vindt jouw weg om je betrokkenheid met het vraagstuk tot uitdrukking te brengen, in plaats van alles op te kroppen. Je vindt jouw kompas om die betrokkenheid concreet te maken en in te brengen in je leven, terwijl je dicht bij jezelf blijft. Werken aan jezelf in relatie tot de natuur geeft je bescheidenheid, tevredenheid, zingeving, geluk. Er worden ook workshops ontwikkeld om het broodnodige besef van ecologie te brengen. Vanuit de droom, dat de mens zich ooit een eco-identiteit ontwikkelt.

Hoe het werkt

De 4 tot 8 deelnemers buigen zich elk over de eigen wereldplek poster. Die vormt de setting voor de ontdekkingsreis. Vanuit ieders unieke mens-zijn wordt afgestemd op de vraag. Waar gaat het om bij het vraagstuk? Wat is de natuurlijke staat, wat is de droom? Wat is het meest wezenlijke dat ik zou willen bijdragen? Vervolgens wordt dit alles systematisch in beeld gebracht op de poster. Vanuit het overzicht van de ingevulde poster begint het onderzoek naar mogelijkheden en problemen, richtingen en helpende principes. De opzet is niet om voor jezelf een plan te maken of concrete oplossingen te vinden, maar om de inzichten, die het proces met zich meebrengt te oogsten en met elkaar te bespreken, zodat je die later, in de praktijk, kunt toepassen.

Meehelpen aan nieuwe sticker sets

In de workshop wordt vaak gewerkt met zelf in te vullen stickers. Er zijn dus geen voor-ingevulde antwoorden. Het voordeel hiervan is, dat ieders bronkracht wordt benut om tot de juiste en passende input te komen. Dat de kracht van samen wordt aangesproken om daaruit wat belangrijk is te kiezen. De uitkomsten deze workshops worden verwerkt in nieuw te ontwikkelen stickers sets.

Ieders inbreng doet er toe

Ik nodig je uit om gul te geven wat jou uniek maakt en om zelf nieuwe inspiratie en toepasbare ideeën te ontvangen. Hiermee draag je tegelijk bij aan het doel om diepgaande expertise en ervaringskennis  te verwerken in de nieuwe sticker sets.

Deelname workshops

Deelname aan de eerste serie workshops De aarde en ik is op persoonlijke uitnodiging. In deze workshops worden nieuwe lifemap scenario’s voor transformatie uitgewerkt. Wil je op de hoogte zijn van de ontwikkelingen, meld je dan aan voor de nieuwsbrief, onderaan de website.

Lifemap bouwstenen

Programma

10.00 uur Inloop en welkom
10.30 uur Ochtendprogramma
13.00 uur Pauze
14.00 uur Middagprogramma
16.30 uur Afronding

Contact

Ellen van Dongen, 030-6775536

Back To Top